มาเดี่ยว มาคู่ หรือหมู่คณะ ธุรกิจทัวร์ จัดให้

ธุรกิจทัวร์ ยินดีต้อนรับ

บริษัท ธุรกิจทัวร์ ยินดีต้อนรับ บริษัททัวร์ นำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ “ท่องเที่ยวทั่วทิศ ธุรกิจทัวร์”

:: ท่องเที่ยวทั่วทิศ ธุรกิจทัวร์ ::

ท่องเทียวทั่วทิศ ธุรกิจทัวร์

ธุรกิจทัวร์

ธุรกิจทัวร์ รับจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ มีรถทัวร์ให้เช่าท่องเที่ยวทุกประเภท
ธุรกิจทัวร์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่51/00516
ธุรกิจทัวร์ก่อ ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านและหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ บริการ ทัศนศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเป็นหมู่คณะ โดย ธุรกิจทัวร์ มีทีมงานและประสบการณ์ในเรื่องทัวร์เป็นอย่างดียิ่งดังคำกล่าวที่ว่าท่องเที่ยวทั่วทิศ ธุรกิจทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ cool

ลาว เขื่อนลำน้ำงืม

ท่องเที่ยว … ป ร ะ เ ท ศ ล า ว

ให้กำไรกับชีวิต 2 คืน 3 วัน ที่ลาว(เหนือ)ปลาย
ฝนต้นหนาว ธุรกิจทัวร์ ขอนำเสนอรายการนำเที่ยว “ลาวเหนือ” พักผ่อนหย่อนใจ
ไหว้พระตามวัดวาอารามต่างๆ ของชาวลาวเหนือ นำชมวิถีชีวิตของลาวเหนือ อาทิ
ยามเย็นชมวิถีชีวิตของชาววังเวียง นอกจากนี้ยังจะได้ล่องเรือเที่ยวชม
“เขื่อนน้ำงืม” ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด…
ลาว ตลาดดาวเรือง
2 วัน 1 คืน ประเทศลาว(ภาคใต้)ลาว
ใต้ อุดมไปด้วยภูมิประเทศอันงดงาม พร้อมด้วย น้ำตก ป่าเขา
ตรอกธารองลำน้ำโขง แวะรับประทานอาหารพื้นบ้าน เมนูหลัก อย่างเช่นปลา
ใครชอบช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ไม่ควรพลาดทริปนี้ ที่ตลาด “ดาวเรือง”
มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ราคาอยู่ที่ 100 กีบ ถึง ราคาเป็น แสนๆ กีบ
ก็มี …
ลาว น้ำตกผาส้วม
นำชม…ดินแดนลาวใต้(ทริปที่2) ส.ป.ป.ลาว3
วัน 2 คืน กับการท่องเที่ยวชมแดินแดนที่อุดมสม่บูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งน้ำตก อาทิ “น้ำตก
ตาดฟาน” ความสูง 100-200 เมตร ชมป่าเขาลำเนาไพร พร้อมล่องเรือชมความงาม
“สีทันดร” รับประทานอาหารพื้นเมือง….

 

เขมร นครวัด นครธม

ท่องเที่ยว … ป ร ะ เ ท ศ ก ัม พ ูช า

โปรแกรมเที่ยวนครธม-นครวัด-โตนเลสาบ2
วัน 1 คืน ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ “กัมพูชา” ดินแดนปราสาทโลกยุคกลาง
“อังเกอร์” หรือเมืองพระนคร
ถ่ายทองผ่านรูปสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ชนรุ่นหลังได้ชม
หากไม่ได้ชมและสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ก็น่าเสียดาย….

 

เวียดนาม สุสาน

ท่องเที่ยว … ป ร ะ เ ท ศ เ ว ีย ด น า ม

บุรีรัมย์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ฮอยอาน-เมืองดานัง-เมืองเว้โปรแกรม
ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม 5 วัน 4 คืน
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และบรรยากาศอย่างเต็มที่
เดืนทางโดยเรือสู่แขวงสะหวันนะแต(ลาว)
ต่อด้วยรถยนต์ผ่านชายแดนลาวบาว(แดนสวรรค์)เส้นทางที่งดงามมีทิวเขาสลับซับ
ซ้อน สู่เวียดนาม ล่องเรือมังกร นมัสการจัดเทียมมู้(วัดเจดีย์ 9 ชั้น)
ฃมพระราชวัง จักรพรรดิ “ค่ายโน๊ย” สุสานไคคิ่ง….
เวียดนาม สถานที่ท่องเที่ยว
โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน เวียดนาม
ดินแดนที่น่าหลงใหล สัมผัสกับความมุมานะและการเอาตัวรอดแห่งมนุษยชาติที่
“อุโมงค์วินม๊อก” ชมความงดงามมรดกโลก ชมพระราชวังเว้ ประติมากรรมเวียดนาม …
เวียดนาม ทะเล
โปรแกรมเที่ยวเวียดนามใต้ ช่องเม็ก-อัตตะปือ-ด่านพูเกือ/โบอี-กวางตูมชม
เมืองไซง่อน เช่นโบสถ์บือดึกบา แวะซื้อของที่ตลาดเมืองโซลอน
ตลาดเวิล์คเซลล์ พิพิธภัณ์สงครามเวียดนาม วัดเทีนหัว อุโมงค์กูจิ
ชมเมืองแห่งเมฆหมอก “ดาลาส” มีอากาศเย็นสายตอดปี
ชิมชาแะแวะชมน้ำตกเครปเฟรน…..

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ  new

 ประเทศลาว | นครเวียงจันทน์ ถ้ำจัง เขื่อนน้ำงืม วัดพระธาตุหลวง วัดพระแก้ว ประตูชัย น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกผาส้วม ตลาดดาวเรือง ตลาดแลง
 ประเทศกัมพูชา | นครวัด นครธม ปราสาทาเค็ง ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันเตย์เสรย ตลาดปซาจ๊ะ โตนเลสาบ
 ประเทศเวียดนาม | โฮจิมินซิตี้ ไซง่อน ดาลาส เปคู ดองฮา เว้ ดานัง ฮอยอันน์ ตลาดเวิล์คเซลล์ วัดเทียนหัว อุโมงค์กูจิ อุโมงค์วินม๊อก น้ำตกเครปเฟรน เจดี์หลวง วัดเทียนมุ่น พระราชวังจักรพรรดิค่ายโน๊ย สุสานไคคิ่ง จัดเทียมมู้ วัดเจดีย์ 9 ชั้นพิพิธภัณฑ์จาม เมืองโบราณ

 

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่เด่นๆ

 ภาคเหนือ |
ดอยตุง : ดอยอินทนนท์ : ดอยสุเทพ : ดอยอ่างขาง : ดอยแม่สลอง : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ภูสอยดาว : ปาย : ปางอุ๋ง : ทุ่งบัวตอง : น้ำตกแม่สุรินทร์ : ภูชี้ฟ้า : แม่สาย : น้ำตกทีลอซู : เขาค้อ : น้ำหนาว : ดอยภูคา : ล่องแก่งน้ำว้า : คลองลาน : ภูหินร่องกล้า : ภูทับเบิก : ล่องแก่งลำน้ำเข็ก : วัดร่องขุ่น : ดอยผาตั้ง
 ภาคอีสาน | เขาใหญ่ : ภูกระดึง : ภูเรือ : ทุ่งดอกกระเจียว : ผาแต้ม : ภูจองนายอย : ฟาร์มโชคชัย : วังน้ำเขียว
 ภาคกลาง |   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : ทุ่งดอกทานตะวัน : ชะอำ : หัวหิน : ปราณบุรี : แก่งกระจาน : เขื่อนศรีนครินทร์ : ตลาดน้ำอัมพวา : บึงฉวาก : สามชุก : ดอนหอยหลอด : ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง : เกาะเกร็ด : พระที่นั่งวิมานเมฆ : พระราชวังสนามจันทร์ : สวนสามพราน : ตลาดดอนหวาย : ตลาดน้ำลำพญา
 ภาคตะวันออก | เกาะเสม็ด : เกาะช้าง : เกาะกูด : เกาะหมาก : เกาะสีชัง : พัทยา : บางแสน : น้ำตกพลิ้ว : เกาะล้าน : เกาะมันนอก
 ภาคใต้ | หมู่
เกาะชุมพร : เกาะเต่า : เกาะนางยวน : เกาะพะงัน : เขาสก : เกาะสมุย : หาดเฉวง : หาดละไม : เกาะลันตา : เกาะพีพี : หมู่เกาะสิมิลัน : หมู่เกาะสุรินทร์ : อ่าวพังงา : หมู่เกาะตะรุเตา : อ่าวนาง : เขาหลัก : หาดป่าตอง : หาดกะรน : หาดกะตะ : เกาะห้อง : ถ้ำมรกต : เกาะมุก : เกาะไหง : เกาะยาว : เกาะหลีเป๊ะ : เกาะรอก : ทะเลตรัง : เกาะเหลาเหลียง : หมู่เกาะอ่างทอง : เขื่อนรัชชประภา